Betingelser

Nedenstående omhandler forholdene vedrørende fotografering, ophavsretten, brugsretten samt de overordnede og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotograf og kunde, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for begge parter.

 

Begge parter er forpligtet til at overholde disse betingelsers ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen parter kan gøres ansvarlige for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelser af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte, og disse betingelser vil stadig være gældende for begge parter.

 

Det fotografiske materiale må aldrig anvendes til at miskreditere kunde eller fotograf.

 

Fotografen vil altid være indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, hvorfor RAW filer aldrig udleveres.

 

Kunden eller andre skal altid oplyse navn på fotograf og link til dennes hjemmeside på alt offentliggjort materiale.

A. Offentlig fremvisning

Det fotografiske materiale må frit anvendes til følgende:

  • Privat / Internt brug for begge parter.
  • Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor kundens navn angives.
  • Fremvisning på kundens egen hjemmeside og/eller modelsider, hvor fotografens navn angives.
  • Fotomaterialet må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske og udenlandske konkurrencer samt udstillinger.
  • Fotomaterialet må uden yderligere godkendelse anvendes i portfoliomappe af begge parter.
  • Fotomaterialet må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
  • Fotomaterialet må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller kunde.
  • Fotomaterialet må frit anvendes på Facebook, Instagram og lignende tjenester. Dog skal fotograf/kunde navn angives.

B. Andre forhold

  • Fotomaterialet må alene sælges, redigeres og billedebehandles af fotografen.

 

Specifikt for bryllupsfotografering

Kunden forpligter sig til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs. starttidspunkter, adresser, og lign.

Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt. forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri.

Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande. 

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves.

Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

 

 I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt pga. en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gør alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et evt depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt. 

 

I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. (Eks: Tager jeg 2000 billeder på dagen, men mister derefter 500 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det fulde beløb) Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

Hvis de digitale filer går tabt efter levering af det bestilte produkt til kunden, vil det fulde beløb blive opkrævet og der vil ikke blive udbetalt erstatning. 

 Det er ikke påtvunget Fotografen at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning. 

Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning. 

Betaling.

Den fulde betaling skal falde senest på dagen for selve fotograferingen hvilket også vil fremgå af forfaldsdato på fakturaen.

 

Levering.

Levering sker digitalt ved download fra internettet, og kan forventes klart ca. en uge efter fotografering, med mindre andet er aftalt.

Back to Top