Betingelser

Nedenstående omhandler forholdene vedrørende fotografering, ophavsretten, brugsretten samt de overordnede og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotograf og klient, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for begge parter.

 

Begge parter er forpligtet til  at overholde disse betingelsers ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen parter kan gøres ansvarlige for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelser af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte, og disse betingelser vil stadig være gældende for begge parter.

 

Det fotografiske materiale må aldrig anvendes til at miskreditere klient eller fotograf.

 

Fotografen vil altid være indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, hvorfor RAW filer aldrig udleveres.

 

Klienten eller andre skal altid oplyse navn på fotograf og link til dennes hjemmeside på alt offentligtgjort materiale.

A. Offentlig fremvisning

Det fotografiske materiale må frit anvendes til følgende:

  • Privat / Internt brug for begge parter.
  • Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor klientens navn angives.
  • Fremvisning på klientens egen hjemmeside og/eller modelsider, hvor fotografens navn angives.
  • Fotomaterialet må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske og udenlandske konkurrencer samt udstillinger.
  • Fotomaterialet må uden yderligere godkendelse anvendes i portfoliomappe af begge parter.
  • Fotomaterialet må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
  • Fotomaterialet må frit anvendes  til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller klient.
  • Fotomaterialet må frit anvendes på Facebook, Instagram og lignende tjenester. Dog skal fotograf/klients navn angives.

B. Andre forhold

  • Fotomaterialet må alene sælges, redigeres og billedebehandles af fotografen.

 

Back to Top